تماس با ما

شرکت پارس گل نرگس

آدرس : قم، بلوار غدیر، خیابان 51، شرکت پارس گل نرگس

تلفن شرکت :

025-32425262

98-21-22136410-11+

فکس :

98-25-32425282+

کد پستی :

3716193348

ایمیل :

 info@pgnco.ir