رشته صابونی رنگی

رشته صابونی رنگی

رشته صابونی رنگی

رشته صابونی رنگی

رشته صابونی رنگی

رشته صابونی رنگی

رشته صابونی رنگی

رشته صابونی رنگی

رشته صابونی رنگی

رشته صابون رنگی

تولید صابون رشته ای یکی از محصولات جدید این شرکت می باشد که عموماً در پودرهای دترجنت مخصوص ماشین لباسشوئی برای کنترل کف ، افزایش شویندگی پودر و افزایش نرمی البسه و بطور کلی بعنوان یک مکمل در این پودر ها بکار می رود ، تنوع رنگی رشته های صابون عبارتست از سبز ، بنفش ، زرد ، قرمز ، آبی ، سبز فلورسنت و زرد فلورسنت و رشته صابون بی رنگ